ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ภัทรพร เจียวิริยบุญญา

: เวชปฏิบัติทั่วไป และ ตรวจสุขภาพ

: เวชศาสตร์ครอบครัว และ ตรวจสุขภาพ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -