ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.สุรางรัตน์ เปือยศรี

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08.00-12.00
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-12.00
เสาร์ -