ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.สมบัตร อาษารัฐ

: ศัลยกรรม

: ศัลยกรรมทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -