มาตรการในการจัดประชุมและสัมมนา

มาตรการในการจัดประชุมและสัมมนา


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้มีการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเจ้าของบริษัทของพวกเราทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล, รับทราบข่าว รวมไปถึงการเปิดให้ถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจทุกท่านได้เข้าร่วมงาน ซึ่งการดำเนินงานของเรานั้นก็ได้เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น ด้วยความสงบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ด้วยการตรวจคัดกรองผู้ร่วมประชุมถึง 2 ขั้นตอนก่อนเข้าห้อง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราขอสัญญาว่าจะพัฒนาและรักษามาตรฐานต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกๆท่านได้มีให้กับพวกเรามาตลอด


แม้กายป่วย ใจไม่ป่วย...

โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼