บทความ

thumb1

ฝีบริเวณทวารหนัก และฝีคัณฑสูตร (Anal abscess and fistula)   โรคฝีบริเวณทวารหนัก (Anal/perianal abscess) เป็นการติดเชื้อเป็นหนองที่ช่องบริเวณรอบลำไส้ตรง หรือทวารหนัก โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano) เป็นโรคที่มีท่อเชื่อมจากบริเวณรูทวารหนักต่อออกมา ยังผิวหนังใกล้กับรูทวารหนัก ซึ่งโรคฝีคัณฑสูตร

อ่านเพิ่มเติม
thumb1

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือที่เรียกกันว่านกเขาไม่ขัน คือ การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นภาวะที่พบได้บ่อย คาดการณ์ว่ามีผู้หย่อนสมรรถภาพทางเพศถึง 150 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยเคยมีการศึกษาพบว่า 40% ของผู้ชายอายุ 40-70

อ่านเพิ่มเติม
Page 2 of 2