นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

แผนก

 • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์

แผนก

 • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.สุพัตรา สมจิตต์

แผนก

 • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.ภาณิชา วัฒนากมลชัย

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ทั่วไป
 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์(ภาวะมีบุตรยาก)

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้