นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
Page 6 of 22