นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.พีรภัทร ภักดี

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและเปลือกตา

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจอตาและวุ้นตา

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจอตาและวุ้นตา

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์

แผนก

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้