วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

We are a private hospital which provides humanized international quality care.

พันธกิจ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ

Ratchaphruek Hospital will maintain the purity of the profession.