ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


                                     คลิกที่นี่