เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็น โรงพยาบาล เอกชน เต็มรูปแบบแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น กว่า 25 ปี จากกลุ่มแพทย์เป็นส่วนใหญ่ เรามุ่งเน้นดูแลคนขอนแก่น และคนอีสาน ช่วยแบ่งปันภาระความแออัดจากโรงพยาบาลภาครัฐ ที่อาจดูแลได้ไม่เพียงพอ คนจึงหันมาใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือก

โรงพยาบาล ของเรามุ่งเน้นดูแลคนไข้ทุกกลุ่มไม่ได้บอกว่าเราจะดูแลคนที่มีกำลังทรัพย์มากๆเท่านั้น คนระดับกลางไปหาล่าง กำลังทรัพย์ไม่มากก็สามารถใช้บริการได้ เราตั้งค่าใช้จ่ายไว้ไม่สูงเกินไป สมเหตุสมผลมีที่มาที่ไป ไม่ได้แพงมาก เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเงินเรามองคนไข้เป็นคนไข้ ไม่ได้มองคนไข้ว่าเป็นลูกค้า และไม่ได้มองหมอว่าเป็นสินค้าไว้ขาย เราให้เรียกคนไข้ว่าคนไข้(ผู้รับบริการ) ไม่ใช่ลูกค้า โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลให้มันสมกับชื่อที่เป็นโรงพยาบาล เรามีการสร้างสมดุลระหว่างกำไรกับความเป็นโรงพยาบาล ความเป็นหมอ ความเป็นคนไข้ สายสัมพันธ์เหล่านี้ให้ยังคงอยู่ตามพื้นฐานโดยความหมายของธรรมชาติ

และเราก็เลยเติบโตตามความต้องการของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจราชพฤกษ์ค่อนข้างเยอะ อย่างบางวันเรามีคนไข้ล้นไม่สามารถแอดมิดเข้ามาได้แทบทุกวัน เราต้องส่งคนไข้ไปที่อื่น คนไข้นอกก็ค่อนข้างเยอะ เป็นจุดที่ความต้องการสูงและชัด ก็เป็นที่มาของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

คนไข้คือคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้า หมอพยาบาล ต้องเป็นอิสระ

          โรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาล อย่าเอาปัจจัยนั้นมาทำให้สิ่งเหล่านี้เบี่ยงเบนไปและก็ไม่ถูกกับความอิสระของแพทย์ในการรักษาเต็มที่ แพทย์รักษาคนไข้ทุกคนก็มีความสุขพยาบาลรักษาคนไข้ทุกคนเขาก็มีความสุข ไม่รู้สึกว่ารักษาคนไข้คนนั้นแบบหนึ่ง คนนนั้นแบบหนึ่ง จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ พยาบาลถูกทำลายไป แล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุข ลึกๆ ในใจก็อึดอัดในการประกอบวิชาชีพ การทำอย่างนี้เป็นการส่งเสริมจิตวิญญาณ ของความเป็นแพทย์ เป็น พยาบาล ศักดิ์ศรีของความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลไม่ถูกลิดรอนในระบบของธุรกิจ

นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร