บริการจัดอบรม การช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)

บริการจัดอบรม การช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) (Physical Therapy department)

 

 

ให้บริการ บริการจัดอบรม การช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Service training To help restore basic life support)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555