หน่วยไตเทียม

หน่วยไตเทียม (Hemodialysis Unit)

 

 

บริการด้วยเครื่องมือล้างไต ที่ทันสมัย พร้อมทีมงานบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

แผนกไตเทียม

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
- เตียงฟอกเลือดจำนวน 8 เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
- เตียงระบบไฟฟ้า
- เคเบิ้ลทีวี
- เตียงพิเศษป้องกันการติดเชื้อจำนวน 2 เตียง
- เครื่องฟอกเลือด
- เครื่อง Nikkiso
- ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
- มีแพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคไตดูแล
- พยาบาลไตเทียมที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ
- ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

 

การบริการ
- การฟอกเลือดประจำ
- การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู

 

 

หน่วยไตเทียม เวลาทำการฟอกเลือด 
ทุกวัน เวลา: 7.00 น. - 21.00 น.
ชั้น 2 ขึ้นบันได เลี้ยวซ้าย (ติดกับแผนกผู้ป่วยใน)
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 043-237555 ต่อ 2229 , 043-237448 
โทรสาร : 043-238833 (ธุรการ)