แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy department)

 

 

ให้บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และช่วยเร่งระยะพักฟื้นได้รวดเร็วให้บริการและให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555