แผนกห้องคลอดและห้องอภิบาลเด็กแรกคลอด (Labour Room and Nursery)

แผนกห้องคลอดและห้องอภิบาลเด็กแรกคลอด (Labour Room and Nursery)

 

 

ให้บริการด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยระดับโครโมโซม ห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่และลูกน้อยที่สะดวกสบาย คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็คเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555