แผนกห้องผ่าตัด (Operative Room)

แผนกห้องผ่าตัด (Operative Room)


 

บริการห้องผ่าตัด เป็นห้องที่ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ห้อง พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องผ่าตัดด้วยกล้องสะดวก และปลอดภัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555