แผนกรังสีวินิจฉัย (Radiodiagnosis)

แผนกรังสีวินิจฉัย (Radio diagnosis)

 

 

บริการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ทันที เครื่องมือ Fluoroscopy ที่มองเห็นภาพผ่านหน้าจอได้ทันที โดยผู้ป่วย สามารถมองเห็นได้ด้วยขณะที่ทำการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan เป็นเครื่องวินิจฉัย ให้ผลแม่นยำชัดเจน โดยระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan

 

 

เอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram & US Breast) เป็นเครื่องช่วยเสริมการตรวจ วินิจฉัยเนื้องอกของเต้านม

 

 

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echocardiogram) เครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง สามารถตรวจดูสภาพของหัวใจ หลอดเลือดตลอดจนการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เป็นต้น

 

 

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจดูพยาธิสภาพของอวัยวะภายในท้อง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อนมดลูก รังไข่ ฯลฯ

 

 

หมายเหตุ : การตรวจ Echo และ Ultrasound การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และไม่เจ็บปวด

 

 

การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยการออกกำลังกายเดินวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น และ ผู้ที่มีอาการ เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลม เหนื่อยง่าย หัวใจหยุดเต้นกะทันหันแบบชั่วคราว ควรได้รับการตรวจ เมื่อแพทย์วินิจฉัยพบก่อน ก็สามารถให้การรักษาได้ ทันการณ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 1177