แผนกชันสูตร (Laboratory)

แผนกชันสูตร (Laboratory)

 

 

ให้บริการด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างการส่งตรวจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้ผลรวดเร็ว และแม่นยำ โดยบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ การันตรี คุณภาพห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมอบ รางวัลความเป็นเลิศระดับเพชร ด้าน คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556

 

เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 6 สาขา ได้แก่
- สาขาเคมีคลินิก
- สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
- สาขาโลหิตวิทยา
- สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
- สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
- สาขาธนาคารเลือด

 

แผนกชันสูตร 
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 1144, 1145
หรือ 043-237429
หรือ 088-5642585