คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic) โรงพยาบาลราชพฤกษ์

 


ให้บริการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและใช้เครื่องมือปลอดเชื้อ


สำหรับผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิเบิกตรงประกันสังคมสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
เพียงท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเพื่อเช็คสิทธิทางระบบอินเตอร์เน็ต
พนักงานจะแจ้งสิทธิและค่าใช้จ่ายก่อนการรักษาว่ายังเหลือสิทธิวงเงินคงเหลือเท่าไร
หรือต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเท่าไร (ก่อนรับบริการเพื่อคลายความกังวงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น)

ประกันสังคมปรับปรุงการจ่ายค่าทำฟัน-ขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด วงเงิน 900 บาท/ปี 


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 รพ.ราชพฤกษ์ 
โทร. 043-333555 ต่อ 3010, 3011