คลินิกสุขภาพเต้านม ครบวงจร

คลินิกสุขภาพเต้านม ครบวงจร (Breast Clinic Center)

มะเร็ง...ภัยเงียบใกล้ตัวที่คุณต้องระวัง
ขอเชิญคุณผู้หญิงหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Breast Ultrasound)

นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกรังสีวินิจฉัย
โทร 043-237555 ต่อ 1177