ศูนย์วัคซีน (Vaccine Center)

ศูนย์วัคซีน (Vaccine Center) เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการแล้วที่ รพ.ราชพฤกษ์ ศูนย์วัคซีน ชั้น 2

พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ
และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
ภายใต้ความดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีน

วัคซีนจำเป็นสำหรับทุกคนทุกวัยเพราะ
- วัคซีนปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรั้งจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
- วัคซีนช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย
- วัคซีนช่วยปกป้องคนที่คุณรัก
- วัคซีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
- วัคซีนช่วยปกป้องคุณเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัคซีน ชั้น 2
โทร 043-237555 ต่อ 1176
เวลา 07.00 - 16.00 น.