แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Unit)

แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Unit)

 


ให้บริการตรวจสุขภาพ และมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ของแต่ละวัย รวมถึงให้บริการปรึกษา แนะนำ เรื่องตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชปฏิบัติ และเครื่องมือการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำพร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

 

ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ

- การค้นหาปัจจัยเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิดโรค
- การค้นหาโรคระยะต้น ป้องกันการลุกลาม
-
การป้องกัน ไม่ให้โรคก่อปัญญาหาต่อร่างกาย สามารถรักษาได้ทันเวลา

 

การให้บริการตรวจสุขภาพของ รพ.ราชพฤกษ์ ประกอบด้วย
- ตรวจสุขภาพประจำปี มี 9 โปรแกรม
- ตรวจสุขภาพ ตามโปรโมชั่น/เทศกาล ประจำปีต่างๆ ของ รพ.
- ตรวจสุขภาพ พนักงานประจำปีของบริษัทคู่สัญญา
- ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงานของบริษัทคู่สัญญา
- ตรวจสุขภาพ คนงานไปทำงานต่างประเทศ
- ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกัน
- ตรวจสุขภาพ อื่นๆ เช่น สมัครเรียน ขอใบรับรองแพทย์ สมัครงานทั่วไป ฯลฯ

 

แผนกตรวจสุขภาพ รพ.ราชพฤกษ์
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 1176
หรือ 088-5571542
แฟกซ์ กด 1175