แผนกผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department)

แผนกผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department)

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ 

แผนกผู้ป่วยนอกยังแบ่งการให้บริการออกเป็นคลินิกต่างๆ เช่น
- คลินิกรังสีวิทยา
- กุมารเวชกรรม
- พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
- คลินิกสูตินรีเวช
- คลินิกศัลยกรรม
- คลินิกอายุรกรรม
- คลิกนิกหู คอ จมูก 
- คลินิกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EM)
- คลินิกออร์โธปิดิกส์

แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ราชพฤกษ์
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 1122
หรือ 081-4584702