อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยใน (In patient Department)

บริการด้วยห้องพักพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน TV. จอแบน 21” เครื่องเล่น DVD ชุดโต๊ะรับประทานอาหารเตียงผู้ป่วย (เตียงไฟฟ้า) ที่นอนญาติ ฯลฯ

โดยมีอัตราค่าห้องดังนี้

อัตราค่าห้อง Suite / วัน

ค่าห้องพัก 2,200 บาท
ค่าอาหาร 320 บาท
ค่าบริการพยาบาล 600 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 3,120 บาท

เตียงเสริม ราคา 1,200.-บาท/วัน
ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 150.- บาท/วัน
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ


อัตราค่าห้อง VIP Deluxe / วัน

ค่าห้องพัก 1,700 บาท
ค่าอาหาร 320 บาท
ค่าบริการพยาบาล 600 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 2,620 บาท

เตียงเสริม ราคา 700.-บาท/วัน
ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 150.- บาท/วัน
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ


อัตราค่าห้องพิเศษ / วัน

ค่าห้องพัก 1,200 บาท
ค่าอาหาร 320 บาท
ค่าบริการพยาบาล 600 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 2,120 บาท

เตียงเสริม ราคา 500.-บาท/วัน
ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 150.- บาท/วัน
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ


อัตราค่าห้องปกติ (Normal) / วัน

ค่าห้องพัก 700 บาท
ค่าอาหาร 320 บาท
ค่าบริการพยาบาล 600 บาท
รวมอัตราค่าบริการ 1,620 บาท

ค่าบริการผู้ป่วยใน(แรกรับ) 150.- บาท/วัน
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.043-237555
WARD 2 ต่อเบอร์ภายใน 2222 ,2000 มือถือ 086-4514422
WARD 3 ต่อเบอร์ภายใน 3333 ,3000 มือถือ 086-4514343
WARD 4 ต่อเบอร์ภายใน 4444 ,4000 มือถือ 086-4514004