โปรแกรมตรวจสุขภาพ 'คัดกรองมะเร็ง' สำหรับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป : Gentleman & Lady Care>>Gentleman Care

สำหรับสุภาพบุรุษ อายุ 40 ปีขึ้นไป (Man /40 year up)

 

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง

Ultrasound Whole Abdomen

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร

CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดี

CA 19-9

ตรวจวัดระดับฮอร์โมน HCG

Beta-HCG (HCG level)

สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report 

 

รวมอัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย) 3,900 บาท

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>โปรแกรม Lady Care1

สำหรับสุภาพสตรี อายุ 40 ปีขึ้นไป (Woman/40 year up)

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ด้วยระบบดิจิทัลและอัลตร้าซาวด์เต้านม  

Digital Mammogram

& Ultrasound Breast

ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์

Gynecological Examination

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบ Thin prep

Thin Prep Pap Test

สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report

 

รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย) 3,800 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>โปรแกรม Lady Care2

สำหรับสุภาพสตรี อายุ 40 ปีขึ้นไป (Woman/40 year up)

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

CA 125

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ด้วยระบบดิจิทัลและอัลตร้าซาวด์เต้านม  

Digital Mammogram

& Ultrasound Breast

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร

CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดี

CA 19-9

ตรวจวัดระดับฮอร์โมน HCG

Beta-HCG (HCG level)

ตรวจหาสรบ่งชี้มะเร็งเต้านม 

CA 15-3

ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์

Gynecological Examination

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบ Thin prep

Thin Prep Pap Test

สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report

 

รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย)   7,500 บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------

ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 -  31 มีนาคม 2562

 

จองแพ็กเกจนี้