โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน Smart Business : สำหรับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป>>โปรแกรม SMART BUSINESS

สำหรับสุภาพบุรุษ อายุ 40 ปีขึ้นไป (Man /40 year up)       


- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

- เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอด และหัวใจ

Chest X-Ray

- ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

UA(Urinalysis)

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

CBC;PLATELET COUNT

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

(FBS) Glucose

- ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol,Triglyceride

- ตรวจการทำงานของตับ

ALT(SGPT), AST(SGOT), ALK.PHOS.

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต

BUN, Creatinine, eGFR

- ตรวจหาระดับกรดยูริค หรือโรคเก๊าท์

Uric Acid

- ตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL, LDL

- ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด

HB A1C

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

HBs AG, ANTI HBs

- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง

Ultrasound Whole  Abdomen

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี

HCV ab

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร

CEA

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดี

CA 19-9

- ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

T3, FT4, TSH

- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report


รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย)   7,500.-บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>โปรแกรม SMART BUSINESS       

สำหรับสุภาพสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป (Woman /40 year up)


- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

- เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอด และหัวใจ

Chest X-Ray

- ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

UA(Urinalysis)

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

CBC;PLATELET COUNT

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

Glucose

- ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol,Triglyceride

- ตรวจการทำงานของตับ

ALT(SGPT), AST(SGOT), ALK.PHOS.

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต

BUN, Creatinine, eGFR

- ตรวจหาระดับกรดยูริค หรือโรคเก๊าท์

Uric Acid

- ตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL, LDL

- ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด

HB A1C

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

- ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

HBs AG, ANTI HBs

- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง

Ultrasound Whole  Abdomen

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี

HCV ab

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

CA 125

- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยระบบดิจิทัล

  และอัลตร้าซาวด์เต้านม

Digital Mammogram & Ultrasound Breast

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร

CEA

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดี

CA 19-9

- ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

T3, FT4, TSH

- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

Medical Check Up Report


รวม อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ (แบบเหมาจ่าย)  9,000.-บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 -  31 มีนาคม 2562 

จองแพ็กเกจนี้