โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปอายุต่ำกว่า 30 ปี>>โปรแกรมที่ 1 Basic Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ ต่ำกว่า 30 ปี
For Person Below 30 Years Old.

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE.Cardiologist)
 2. เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอด และหัวใจ (Chest X-ray)
 3. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (UA: Urinalysis)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC; Platelet count)
 5.      - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS: Glucose)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL,LDL)

       - ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT,Alk.Phos.)

       - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)

       - ตรวจหาระดับกรดยูริค หรือ โรคเก๊าท์ (Uric Acid) 

 6. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล (Health Check up Report)

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 1,900.-บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------

>>โปรแกรมที่ 2 Basic Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 30 – 40 ปี
For Person 30-40 Years Old.

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอด และหัวใจ (CXR)
 3. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ(Urine Exam.)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5.      - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL,LDL)

       - ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT,Alk.Phos.)

       - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)

       - ตรวจหาระดับกรดยูริค หรือ โรคเก๊าท์ (Uric Acid)

       - ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (HB A1C)

 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 7. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล (Report)

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 2,400.-บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------

>>โปรแกรมที่ 3 Basic Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 40 ปีขึ้นไป
(For Person Over 40 Years Old.)

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. เอกซเรย์ทรวงอกดูสภาพปอด และหัวใจ (CXR)
 3. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ(Urine Exam.)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5.      - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride)

       - ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL,LDL)

       - ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT,Alk.Phos.)

       - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)

       - ตรวจหาระดับกรดยูริค หรือ โรคเก๊าท์ (Uric Acid)

       - ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (HB A1C)

 6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 7. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HB AG,Anti HBs)
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบนหรือส่วนล่าง *เลือกได้ 1 ส่วน (Ultrasound Abdomen)
 9. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล (Report)

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 3,700.-บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------

ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 -  30 เมษายน 2562

จองแพ็กเกจนี้