แพ็กเกจผ่าตัดไส้ติ่ง

แพคแกจผ่าตัดไส้ติ่ง (เหมาจ่าย) 39,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ***

**ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้กรณีประกันชีวิต** แพคเกจนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ชำระค่ารักษาพยาบาลเองเท่านั้น

รายละเอียดการเข้ารับบริการ

 • เริ่มเข้าแพคเกจ หลังจากได้รับการวินิจฉัยแน่นอนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายก่อนการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพคเกจ
 • ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืนหากพักรักษานานกว่านี้ คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
 • ยาที่จะได้รับ มีดังนี้
 • – ยาฉีดหลังผ่าตัด (ระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล)ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ และยาแก้ปวด
  – ยากลับบ้าน ( ตามที่แพทย์เจ้าของไข้เลือกใช้ ตามมาตรฐานการรักษา )

 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ “แพคเกจ” ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจและผู้ที่มีภาวะไส้ติ่งแตกแล้ว เป็นต้น
 • ระยะเวลาผ่าตัด ไม่เกิน 1 ชั่วโมง


 • มารู้จักกับ……โรคไส้ติ่งอักเสบ

  ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคปวดท้อง แบบเฉียบพลันที่พบมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการอุดตันของไส้ติ่ง ซึ่งอาจเกิดจากเศษอาหารตกลงไป หรือเกิดจากมีการบวมของต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้น เมื่อเกิดการอุดรูของไส้ติ่ง ของเหลวหรือ สารคัดหลั่งจะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดการอักเสบ และมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อตรวจพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ แพทย์จะทำการผ่าตัดไส้ติ่งอย่างเร่งด่วน (ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน )โดยใช้เวลาผ่าตัด ประมาณ 1 ชั่วโมง

  กรณี ไม่ได้รับการผ่าตัด ไส้ติ่งอาจเน่า และ แตกทะลุ ภายใน 24-36 ชั่วโมงหลังมีอาการ บางรายอาจกลายเป็น ฝีรอบๆ ไส้ติ่งแทรกซ้อน

  ภาวะแทรกซ้อนมัก พบบ่อยในเด็กเล็ก,ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้

  ติดต่อ – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center (ศูนย์ข้อมูล รพ.)
  โทรศัพท์.043-237555 กด 1234 มือถือ 083-6667788083-6667788