แผนกรังสีวินิจฉัย (Radiodiagnosis)

บริการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ทันที

เครื่องมือ Floroscopy ที่มองเห็นภาพผ่านหน้าจอได้ทันที โดยผู้ป่วย สามารถมองเห็นได้ด้วยขณะที่ทำการตรวจ **

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan

  • เป็นเครื่องวินิจฉัย ให้ผลแม่นยำชัดเจน โดยระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan

 

เอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram&US Breast )

  • เป็นเครื่องช่วยเสริมการตรวจ วินิจฉัยเนื้องอกของเต้านม

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echocardiogram)

  • เครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง สามารถตรวจดูสภาพของหัวใจ หลอดเลือดตลอดจนการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เป็นต้น

 

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultarsound)

  • เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจดูพยาธิสภาพของอวัยวะภายในท้อง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อนมดลูก รังไข่ ฯลฯ
    หมายเหตุ : การตรวจ Echo และ Ultrasound การตรวจนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และไม่เจ็บปวด

การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยการออกกำลังกายเดินวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

  • ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น และ ผู้ที่มีอาการ เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลม เหนื่อยง่าย หัวใจหยุดเต้นกะทันหันแบบชั่วคราว ควรได้รับการตรวจ เมื่อแพทย์วินิจฉัยพบก่อน ก็สามารถให้การรักษาได้ ทันการณ์