แผนกผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department)

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

บริการแจ้งการนัดหมายล่วงหน้า โดยระบบ SMS หรือโทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยก่อนวันนัดหมายเข้ารับบริการ

ศูนย์นัดผู้ป่วย รพ. ต่อเบอร์ภายใน 1122
มือถือ 081-4584702