แผนกห้องคลอดและห้องอภิบาลเด็กแรกคลอด (Labour Room and Nursery)

ให้บริการด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยระดับโครโมโซม ห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่และลูกน้อยที่สะดวกสบาย คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วย แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย