แผนกชันสูตร (Laboratory)

 

  • ให้บริการด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างการส่งตรวจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้ผลรวดเร็ว และแม่นยำ โดยบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์
  • การันตรี คุณภาพห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมอบ รางวัลความเป็นเลิศระดับเพชร ด้าน คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556

เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 6 สาขา ได้แก่

  1. สาขาเคมีคลินิก
  2. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
  3. สาขาโลหิตวิทยา
  4. สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  5. สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
  6. สาขาธนาคารเลือด

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม / เข้ารับบริการได้ที่ โทร.043-237555
ต่อเบอร์ภายใน 1144-5 เบอร์ตรง 043-237429 มือถือ 088-5642585