แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Unit)

แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Unit)

ให้บริการตรวจสุขภาพ และมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ของแต่ละวัย รวมถึงให้บริการปรึกษา แนะนำ เรื่องตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชปฏิบัติ และเครื่องมือการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำพร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 -16.00 น.

ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ

  • **การค้นหาปัจจัยเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิดโรค
  • **การค้นหาโรคระยะต้น ป้องกันการลุกลาม
  • **การป้องกัน ไม่ให้โรคก่อปัญญาหาต่อร่างกาย สามารถรักษาได้ทันเวลา

การให้บริการตรวจสุขภาพของ รพ.ราชพฤกษ์ ประกอบด้วย

  1. ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม รพ. มีทั้งหมด 9 โปรแกรม
  2. ตรวจสุขภาพ ตามโปรโมชั่น / เทศกาล ประจำปี ต่างๆ ของ รพ.
  3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัท คู่สัญญา
  4. ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน ของบริษัท คู่สัญญา
  5. ตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ
  6. ตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกัน
  7. ตรวจสุขภาพ อื่น ๆ เช่น สมัครเรียน ขอใบรับรองแพทย์ สมัครงานทั่วไป ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม / เข้ารับบริการได้ที่ โทร.043-237555
ต่อเบอร์ภายใน 1176 มือถือ 088-5571542
FAX กด 1176