แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และช่วยเร่งระยะพักฟื้นได้รวดเร็วให้บริการและให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย