ข่าวสาร

thumb1

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เดินทางเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมส่งมอบความสุขและความห่วงใยแด่ผู้รับบริการ (องค์กร) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณภัทรชรฎาพร จันทะคาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมงาน รพ.ราชพฤกษ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมส่งมอบความสุ

อ่านเพิ่มเติม
thumb1

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็น รพ.เอกชนเต็มรูปแบบแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น กว่า 22 ปี จากกลุ่มแพทย์เป็นส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นดูแลคนขอนแก่น และคนอีสาน ช่วยแบ่งปันภาระความแออัดจากโรงพยาบาลภาครัฐ ที่อาจดูแลได้ไม่เพียงพอ คนจึงหันมาใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกโรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นดูแลคนไข้ทุกกลุ่ม ไ

อ่านเพิ่มเติม
Page 3 of 3