แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

น.ส.นันทิยา อุปนาศักดิ์

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช ด้านการฝึกพูด

thumb1

นางอติพร นามบุดดี

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช ด้านกิจกรรมบำบัด

thumb1

นายภานุพงศ์ พระวงคำ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช นักจิตวิทยาเด็ก

thumb1

นพ.วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจอตาและวุ้นตา

thumb1

ทพญ.กีรติ ศรีชวนชื่นสกุล

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป