แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด

thumb1

น.ส.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน

thumb1

น.ส.ปภาวี มานะ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน

thumb1

น.ส.ธนวรรณ วงศ์ก่อ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน

thumb1

น.ส.กรประภา ไตรยะวิภาค

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน