แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์หลอดเลือด

thumb1

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

thumb1

นพ.จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

thumb1

นพ.พลากร สุรกุลประภา

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult)

thumb1

พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

Page 4 of 26