แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นายภานุพงศ์ พระวงคำ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช นักจิตวิทยาเด็ก

thumb1

นพ.วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

ทพญ.กีรติ ศรีชวนชื่นสกุล

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

ทพญ.อาทิตยา บุ่นวรรณา

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

thumb1

ทพ.ธีรพันธุ์ สอสกุล

แผนก

ความเชี่ยวชาญ