แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก และโสตประสาท

thumb1

นพ.จักรี นฤคนธ์

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

พญ.นิชธิมา ฉายะโอกาส

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เวชศาสตร์การนอนหลับ (นอนกรน)

thumb1

พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้

แผนก

ความเชี่ยวชาญ