แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

thumb1

ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิชัย

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง

thumb1

พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ

thumb1

นพ.ภพ โกศลารักษ์

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคิดเชื้อ

thumb1

พญ. รัตน์กมล เรืองใสส่อง

แผนก

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน