แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.ณัฐพันธุ์ จันทะแจ้ง

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

นพ.วิรุจน์ คุณกิตติ

แผนก

  • นิติเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • นิติเวชวิทยา

thumb1

นพ.สมชาย วงค์ขันตี

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด

thumb1

นพ.ดณน แก้วเกษ

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

นพ.ชลธิป พงศ์กุล

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

Page 5 of 26