ตารางแพทย์ออกตรวจ

ทพญ.พิมเพทาย นิติวรนันท์

: ทันตกรรม

: คลินิกทันตกรรมทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-17.00