ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์