ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

: คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 18.00-20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์