ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.อติพร สุรวงษ์สิน

: จักษุวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญจอตาและวุ้นตา นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 17.00-19.00
เสาร์