ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล

: จักษุวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญจอตาและวุ้นตา นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 17.00-19.00 / หรือโทรสอบถาม
ศุกร์
เสาร์ 09.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 3,4,5)