ตารางแพทย์ออกตรวจ

ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

: จักษุวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 17.00-19.00 / หรือ โทรสอบถาม
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 1,2)