ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.พีรภัทร ภักดี

: จักษุวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและเปลือกตา นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09.00-16.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -