ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09.00-17.00 (นัดส่องกล้อง)
จันทร์
อังคาร 17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 17.00-20.00
เสาร์ 08.00-17.00